logo
VOLSOG vzw

Verbond van Oud-leerlingen School voor Sproeiondernemers Gent
info@volsog.be
 
ADAMA
Agrirecover
Boeraeve Amazone
BASF
Bayer
Belchim Beyne
BMS Certis
ckc Comatra
Corteva Delvano

demagri

Deva Fyto
Disaghor Fieldparts
FMC Globachem
Hermoo HoGent
Kreglinger Europe NV Kverneland
LEA NAC
naturalgrown Nufarm
Packo PCLT
Phybelco Phytofar
Fytolab
Protex
SANAC Syngenta
Timac Tradecorp
UPL
 

WELKOM

VOLSOG is het Verbond van Oud-Leerlingen Rijksgewestelijke school voor Sproei Ondernemers Gent die op 13 oktober 1956 werd opgericht en nu de verkopers en gebruikers van gewas-beschermingsmiddelen groepeert en hen met technische en actuele informatie uit deze sector ondersteunt.

Lidgeld 2021

Onze vereniging “Verbond van Oud-leerlingen van de Rijksgewestelijke School voor sproeiondernemers Gent” (VOLSOG) groepeert in het Vlaams landsgedeelte de meest vooruitstrevende verkopers en gebruikers van fytofarmaceutische producten. Wij zijn het eerste en enige verbond in Vlaanderen die de belangen van de gebruikers en verkopers behartigen. Ons verbond staat onder de bescherming van de Vlaamse overheid – Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Voorlichting, Doelgroepenbeleid en Kwaliteit Plant.
Iedereen die met de plantenbescherming te maken heeft kan lid worden door storting van 20 EURO op P.R. BE56 0000 4596 7488 van VOLSOG te Gent.

Steunende leden 2021

Firma’s kunnen steunend lid worden door 100 EURO te storten. Dit lidgeld geeft recht op een gratis blad publiciteit in de brochure van de Fytodag waarin de teksten van de sprekers zijn opgenomen en welke op de dag aan alle aanwezigen wordt overhandigd. Zij worden tevens in ons informatieblad voor de leden “DE SPUITKAR” elke keer vermeld als steunend lid.

 

 VOLSOG vzw| Papestraat 32 | 9160 Lokeren | info@volsog.be